نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
 

دامنه ها
 

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
همچنین همانطور که در بند 2 ماده 84 آیین نامه قانون یادشده امده است ، طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نمی باشند.
با توجه به مراتب فوق ، هدف از طراحی صنعتی حمایت از ظاهر کالا است و در واقع طراح در قالب شکل و ساختار و یا تزیینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح های صنعتی منحصراَ به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح های صنعتی خارج می گردد. به عبارت دیگر اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف کننده حل کند و در واقع باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد و در صورتی که واجد شرایط مقرره برای ثبت اختراع باشد می تواند در این نظام مورد حمایت قرار گیرد.
با توجه به تفکیک فوق است که مرز بین طرح های تزئینی و طرح های عملکردی و فنی جدا می شود؛ زیرا در طرح های کاربردی از نوآوری هایی فنی حمایت می شود لیکن در طرح های تزیینی و صنعتی طراح به دنبال تغییر در ظاهر و بیرون کالا و در نتیجه حمایت از ظاهر کالا است.
برخی برای تفکیک این دو ویژگی طرح معیارهایی را ارائه داده اند ؛ از جمله برخی معتقدند که اگر شکل یک کالا فاقد عنصر چشم نوازی باشد باید آن را محصول عملکرد کالا و داخل در قلمرو استثناء بدانیم. برخی نیز معتقدند که باید به نقش طراح و میزان تاثیر او در شکل گیری یک کالا توجه کنیم، بدین توضیح که اگر نقش طراح معطوف به عواملی باشد که عنصر سازنده طرح نیست باید آن را داخل در قلمرو استثناء بدانیم مثل آنکه طراح تغییر مواد به کار رفته در کالای عادی طرح یا عناصری باشد که بر روی قسمت معنای محصول تاثر می گذارد که هیچ کدام تعیین کننده شکل نهایی محصول نیست.
برخی دیگر بهترین معیار و ملاک تمییز این دو حوزه را ملاکی دانسته اند که در ماده 1 قانون طرح های صنعتی ثبت شده انگلیس آمده است. به موجب ماده یاد شده تنها خصوصیاتی از قلمرو حمایت طرح های صنعتی خارج می گردد که " منحصراَ " به واسطه نوع عملکردی که از کالا انتظار می رود ایجاد شده باشد. لذا مفهوم مخالف آن پذیرش ویژگی هایی از طرح است که به جهتی از عملکرد کالا ناشی می شود و به جهت دیگر اراده طرح در پیدایش آن نقش داشته است. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های خودروسازی امروزه محصولات خود را به نوعی طراحی می کنند که مقاومت کمتری در مقابل نیروی باد داشته باشد و از این طریق به دنبال برآورده کردن دو هدف هستند از یک سو افزایش سرعت و کاهش سوخت و از سوی دیگر ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول تهایی، به عبارت دیگر هم بعد فنی آن مورد توجه است و هم بعد تجاری، شکل نهایی محصول نیز با توجه به عملکرد مورد انتظار ( افزایش سرعت ) و ایجاد ویژگی چشم نوازی طراحی می گردد؛ لذا در این مثال به خاطر اینکه ویژگی های طرح منحصراَ از عملکرد آن ناشی نشده و طراح نیز در شکل گیری آن نقش داشته لذا در قلمرو استثناء قرار نمی گیرد.
البته لازم به توضیح است، طرح های کاربردی که دارای نوآوری های فنی کوچک هستند می توانند در قالب سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراعات کوچک و مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند.
در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران حمایت از مدل اشیاء مفید پیش بینی نشده است و با توجه به پذیرش سیستم بررسی ماهوی در اختراعات و به منظور تشویق مخترعین که دارای اختراعات کوچک هستند ضرورت دارد که هرچه سریعتر سازوکارهای حمایتی برای اختراعات کوچک در نظر گرفته شود.
با توجه به قسمت اخیر بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
رویه قضایی بعضاَ در مقام مقایسه دو طرح برای احراز تشابه یا تفاوت به ملاحظات فنی طرح استناد کرده است که این رویکرد صحیح نمی باشد؛ زیرا آنچه در مقایسه دو طرح مهم است جنبه های ظاهری و زیباشناختی آن است نه کارکردهای فنی که اصولاَ باید در قالب سازوکارهای دیگری غیر از طرح صنعتی مورد حمایت و توجه قرار گیرد.:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از غذاهای پرطرفدار که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است ماکارانی می باشد. ماکارانی (pasta) دارای فرآورده های متنوعی از جمله اسپاگتی، ماکارانی و میشل، نودل و لازانیاست. در هر یکصد گرم از ماکارانی، حدود 10 تا 12 گرم پروتئین ، 74 گرم کربوهیدرات و 1/4 گرم چربی وجود دارد.
امروزه انواع ماکارانی های غنی شده با سبوس ، آهن و ویتامین های گروه ب در بازار مصرف وجود دارد که به همراه اضافه شدن گوشت، حبوبات و سویا به آن به راحتی می توان انرژی و ریزمغذی های مورد نیاز برای تمام گروه های سنی به ویژه کودکان را تامین نمود.

    انواع شرکت های تجاری

به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند : 1) شرکت سهامی ؛ 2) شرکت بامسئولیت محدود ؛ 3) شرکت تضامنی ؛ 4) شرکت مختلط غیرسهامی؛ 5) شرکت مختلط سهامی؛ 6) شرکت نسبی ؛ 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

    مرجع ثبت شرکت

ثبت شرکت های ایرانی در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت در خارج از تهران ثبت شرکت ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید و در نقاطی که اداره یا دایره یا ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسنادرسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت- که تقریباَ هرگز اتفاق نمی افتد-.

    تقاضای ثبت شرکت و مدارک مورد نیازی که باید ارائه گردد

تقاضای ثبت شرکت ها توسط مدیران آن ها به عمل می آید .تغییرات طول حیات شرکت نیز تا آنجا که طبق قانون نیاز باشد، باید به ثبت برسد. مدارکی که باید توسط مدیران به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران به مراجع ثبتی دیگر ارائه شود، در نظامنامه قانون تجارت به تفصیل ذکر شده که در مورد شرکت های مختلف متفاوتند و عمدتاَ عبارت اند از : شرکتنامه ، اساسنامه ( اگر باشد ) ، گواهی پرداخت و تسلیم سرمایه ( توسط مدیران ) ، نامه مدیران، و نام شرکای ضامن که سمت مدیر دارند.

    تعداد شرکا در تشکیل شرکت

در حقوق ایران برای ایجاد شرکت لازم است حداقل دو شخص در جمع سرمایه شرکت دخالت داشته باشند. بنابراین، در ایران، شرکت تک شریک قابل تشکیل نیست، اما در اینکه برای تشکیل شرکت تجاری حداقل چه تعداد شریک لازم است میان شرکت های پیش بینی شده در قانون تفاوت وجود دارد. شرکت سهامی حسب اینکه از چه نوعی باشد، حداقل تعداد سهام دارانش متفاوت است : اگر شرکت سهامی خاص باشد، تعداد شرکا حداقل باید سه شخص، اعم از حقیقی و حقوقی ( ماده 3 لایحه قانونی ) باشند و هر گاه شرکا بخواهند یک شرکت سهامی عام ایجاد کنند، برای تشکیل و اداره آن لااقل پنج شریک لازم است؛ زیرا اعضای هیئت مدیره شرکت باید لااقل پنج نفر باشند که الزاماَ باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. ( ماده 107 لایحه قانونی 1347) ؛ اعضای شرکت های تعاونی نباید کمتر از هفت نفر باشند ( ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا) ؛ سایر شرکت ای پیش بینی شده در ماده 20 قانون تجارت هر یک برای شکل گیری باید لااقل دو شریک داشته باشند.

    نام شرکت

شرکت دارای نامی است که به خود او اختصاص دارد. اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
به موجب دستورالعمل های صادره در تعیین نام شرکت ها :
الف- برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
د- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

    اقدامات لازم در ثبت شرکت :

- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و تکمیل اطلاعات خواسته شده شامل : ( اطلاعات مربوط به متقاضی / نام و نوع شخص حقوقی / تعیین پنج نام برای شرکت / مدت و زمان شرکت / موضوع شرکت /  آدرس شرکت / میزان سرمایه شرکت / تعیین سمت اشخاص / تعیین سال مالی شرکت )
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها
با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد. در آگهی اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت ، مدت و اطلاعاتی از این دست قید خواهد شد.
بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمایید.:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

فرآیند تشکیل ثبت شرکت ها

قانون ثبت شرکت ها در مصوب سال ۱۹۳۱ تسویب شد . این قانون متشکل از ثبت شرکت، علائم تجاری و اختراعات می باشد با توجه به کد

اجرایی تحت نظارت وزارت کشور و به طور کلی دولت ثبت است.پس از آن آئین نامه  دفتر ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات در سال ۱۹۴۷ تصویب شده است. دفتر ثبت شرکتها و خواص صنعتی از دو دفتر مجزا،یکی دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ودیگری دفتر املاک صنعتی تشکیل یافته است، و با توجه به اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی به دستور مقام معظم رهبری از جمله حوزه فعالیت سازمان ثبت اسناد و خاصیتها، دستیابی کامل به اثرات برجسته  اداره کل برای ثبت شرکتها و خواص صنعتی است که مسئول هویت دادن به موسسه های اقتصادی و ایجاد ایمنی مقرون به صرفه می باشد.
مالکیت صنعتی از جاذبه های پایدار مالکیت معنوی مانند نمونه تجاری سازی اختراع ثبت شده، طرح های صنعتی و علائم تجاری در  ارتباط با ثبت شرکت می باشد. دولت برای حمایت قانونی از بازرگان ها، تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به طور کلی دفتر ثبت شرکت ها را طبق لایحه صادر شده در 18 فوریه سال 2006به دو دفتر مجزا تقسیم کرد و طبق آئین نامه  ثبت  شرکت ها این لایحه در 13 آوریل سال 2007 توسط ریاست عالی قوه قضاییه اصلاح شده است و دفتر ثبت شرکت ها از نظر فیزیکی به دو اداره تقسیم شده است که یکی اداره کل برای ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و دیگری اداره کل برای مالکیت صنعتی است .

با توجه به ماده ۲ طرح اصلاح  آئین نامه ثبت شرکت ها ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری عهده دار وظایف زیر می باشند:
الف. ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری در شهر تهران.

ب. ثبت  تجاری و غیر تجاری در شهر تهران.

ج. تحکیم حقوق تجاری و غیر تجاری در شهرتهران.

د. ثبت شرکت های تابعه و نمایندگان شرکت های خارجی در کشور ایران.

ه. ثبت موسسات خارجی در کشور ایران.

و. موسسه های  تجاری در حال انتظار برای ثبت معرفی نامه شرکت های خارجی.:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت حقوقی ما ارائه خدمات حقوقی در تشکیل شرکت در ایران و خارج در هر حوزه قضایی دیگر با وجود درخواست.

الزامات ثبت کردن شرکت ایران

شرایط مورد نیازبرای ثبت نام از یک شاخه یا دفتر نمایندگی شرایط خاصی قابل اجرا به افراد حقوقی و یا اشخاص به ثبت نام شاخه ها و یا دفتر نمایندگی شرایط عمومی زیر را مد نظر دارد.

1-این شرکت، که در نظر دارد برای افتتاح یک شاخه یا یک دفتر نمایندگی، باید اکنون به عنوان یک نهاد حقوقی در کشور خود را از مبدا به ثبت رسانده است.
درمان 2-دو طرفه از کشور خود را لازم می باشد یعنی که شرکت های ایرانی باید قادر به لذت بردن از درمان همان (به عنوان حداقل) در کشور شما در مورد شاخه های ثبت نام و یا دفاتر نمایندگی است.
3-نماینده آژانس باید مدیریت کند / اداره شده توسط اشخاص به طور دائم در ایران واقع شده

اضافه بر شرایط عمومی که در بالا ذکر شد، رشته خود را از فعالیت باید در یکی از دسته های زیر قراردهید:
1-شما قصد به انجام خدمات فروش به مشتریان ایرانی خود را اگر شما از فروش محصولال ها و یا خدمات به خریداران ایرانی؛ شما می توانید درخواست خود را به ثبت شعبه یا نمایندگی از شرکت شما خدمات بعد از فروش ارائه می دهند.
2-باید یک قرارداد با اشخاص ایرانی و، برای اجرای پروژه، شما لازم به در ایران واقع شود و به عنوان یک نهاد قانونی شناخته می شود.
3-اگر شما با توجه به سرمایه گذاری به منظور یا بررسی پروژه های بالقوه، شرکای غیره، شما می توانید برای همان اعمال کنید.
4-یک قرارداد مشترک با پیمانکاران ایرانی برای اجرای یک پروژه در یک کشور سوم تنظیم کنید.
5-فعالیت صادرات ایران ترویج می دهد. اگر چه شما هدف انجام  به عنوان آوردن فن آوری، تجهیزات ویژه، دانش طبقه بندی شده، دانش. و … که در ارتقاء قابلیت های اشخاص ایرانی به تولید محصولات بیشتر صالح و به تبع آن ارتقاء صادرات ایران به اتمام می رسد، شما می توانید به خوبی اعمال کنید.
6-ارائه و انتقال مهندسی، دانش فنی اطمینان یابید.
7-شما باید یک قرارداد با دولت ایران، و یا شما اجازه مخصوص از اقتدار نسبی ایران برای انجام فعالیت های خاص خود را (که نیاز به اجازه مخصوص مانند خدمات بانکی، حمل و نقل، و …) کسب نمایید.:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 :: بازدید از این مطلب : 122
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های سهامی خاص از جمله شرکت های سهامی هستند که با مشارکت حداقل سه نفر و با حداقل سرمایه یک میلیون ریال به ثبت می رسد . سرمایه در این شرکت ها به قطعات مساوی سهام تقسیم شده و نسبت به سرمایه هر یک از سرمایه گذاران به او سهام تعلق می گیرد . اما پس از ثبت و راه اندازی شرکت و تعیین نفرات مدیر و بازرس و تنظیم اظهارنامه و اساسنامه و … و شروع فعالیت شرکت و در حین فعالیت شرکت اتفاقات زیادی برای شرکت خواهد افتاد و تغییراتی به موجب اضطرار و یا اختیار در شرکت باید اتفاق بیافتد و این کاملا طبیعی بوده و عدم ایجاد این تغییرات باعث بی ثباتی شرکت و نهایتا متضرر شدن شرکت از هر بعد خواهد شد .

لذا قانون برای اینکه شرکتها بتوانند با سلامت همیشه به فعالیت خود ادامه دهند شرایط ایجاد تغییرات در شرکت ها را فراهم نموده و طبق قوانین و مقررات خاص خود باید این جریانات اتفاق افتاده و تمامی موارد حقوقی و قانونی در آنها رعایت شود . در این میان شرکت های سهامی خاص با بیشترین تعداد ثبتی نوع شرکت ها با جزئیات زیادی تغییراتشان بیان شده و هر کدام از این تغییرات به تفصیل در قانون به آن پرداخته شده است که در این مقاله قصد داریم انواع تغییراتی که نیاز است به اطلاع اداره ثبت شرکت ها و کلیه شرکا و ذینفعان رسانده شود بپردازیم.

در ابتدا اجازه دهید انواع تغییرات عمده و اساسی در شرکت های سهامی خاص را با هم مرور کنیم :

افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
نقل و انتقال سهام
تغییر موضوع
تغییر محل شرکت
انحلال شرکت
تاسیس شعبه
انتخاب یا تغییر اعضاء هیئت مدیره
انتخاب یا تغییر بازرس
انتخاب یا تغییر صاحببین امضاء مجاز
اما برای ثبت و انجام هر یک از تغییرات فوق باید مراحلی بصورت قانونی طی شود و در این میان اداره ثبت شرکت ها تمامی این تغییرات را باید درج نموده و سپس آگهی شوند که در زیر به ترتیب هر یک از این تغییرات را با هم مروز می کنیم .

افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص با صدور سهام جدید و یا بالا بردن مبلغ سهام بصورت اسمی صورت می گیرد . برای این منظور باید موارد زیر مد نظر قرار گیرند :

برای افزایش سهام شرکت باید مبالغ تعیین شده توسط سهامداران بصورت نقدی پرداخت شود و گواهی بانک مبنی بر پرداخت سهام بصورت نقد دریافت شود .
افزایش سرمایه شرکت می تواند با تبدیل مطالبات حال شده شرکت به سهام جدید انجام پذیر د . برای این منظور باید مطابق با مواد 175 و 187 قانون عمل شده و ورقه خرید سهام توسط طلبکاران تهیه و برای این منظور موافقت آنها جلب شود .
سود حاصل شده شرکت ویا اندوخته شرکت می تواند در راستای افزایش سرمایه شرکت با اقدام به اضافه ارزش کردن سهام جدید نماید . طبق ماده 60 قانون تجارت برای ان منظور شرکت های سهامی خاص می توانند کلیه دست آورد های مالی و اندوخته های قانونی شرکت از اضافه ارزش سهام جدید را که مربوط به همه سهامداران می شود را تبدیل به افزایش سرمایه کنند . برای این منظور مجمع عمومی و یا هیئت مدیره باید این موضوع را تصویب نمایند .
افزایش سرمایه شرکت از محل تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد .البته این موضوع تنها خاص شرکت های سهامی از نوع خاص می باشد که مطابق با ماده 183 قانون باید عمل شده وبا تصویب مجمع عمومی سهامداران شرکت و یا افراد جدید که خواهان داشتن سهام در شرکت هستند آورده های غیر نقدی وارد شرکت کرده و با کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری این اموال تقویم می شود سپس مجمع عمومی آن را تایید کرده و به همراه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت برای اعمال تغییرات برای اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد .
مدارک مورد نیاز برای اضافه کردن سرمایه در شرکت های سهامی خاص عباتند از :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا صورتجلسه هیئت مدیره
دو نسخه اظهار نامه شرکت تایید شده توسط همه مدیران
گواهی بانک برای افزایش سرمایه نقدی
تقویم نامه کارشناس دادگستری برای افزایش سرمایه غیر نقدی

کاهش سرمایه
شرکت های سهامی خاص به هر دلیل ودر هر زمان بنا بر تشخیص مجمع عمومی فوق العاده می توانند تصمیم بگیرند که اقدام به کاهش سرمایه شرکت بکنند . این موضوع هیچ ارتباطی به سود دهی و ضرر دهی شرکت ندارد . شرکت سهامی خاص ممکن است قسمتی از سرمایه خود را طی قرار داد و یا معامله هایی از دست بدهد . لذا در این حالت اولویت جبران مال و سرمایه از دست رفته شرکت می باشد و تا آن زمان نمی توانند سهامداران اقدام به تقسیم سود نمایند بنابر این شرکت ممکن است برای این منظور سرمایه شرکت را تا میزان اندازه دارایی شرکت کاهش دهد تا بتوانند اندوخته های شرکت را بین سهامدارن و به عنوان سود تقسیم نمایند .

کاهش سرمایه د ر زمان سود دهی شرکت بسیار نادر است اما ممکن است بنا بر تادیه نشدن مبلغ اسمی سهام برخی از سهامداران و یا برای مرتفع شدن برخی از بدهی های شرکت این اتفاق بیافتد ولی امکان آن ناچیز است. بیشتر کاهش سرمایه شرکت در زمان ضرر دهی و یا به دلایل خروج هر یک از سهامدارن و … می تواند اتفاق بیافتد . کاهش سرمایه شرکت های سهامی خاص یا اجباری است و یا اختیاری .

 

کاهش سرمایه اجباری:
چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت بنا به هر دلیل از دست برود یکی از وظایف هیئت مدیره دعوت از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه و تعیین تکلیف شرایط شزکت می باشد و در این حالت مجمع عمومی در خصوص انحلال و بقای شرکت با شرط کاهش سرمایه باید تصمیم گیری نماید . اگر تصمیم انحلال شرکت شد که باید شرایط انحلال و تسویه فراهم شود و در غیر اینصورت باید سرمایه شرکت تا میزانی که بتواند خسران ناشی از ، از دست دادن سرمایه را جبران نماید کاهش یابد . البته باید در نظر داشت که این کاهش سرمایه تا حداقل میزان مجاز برای بقای شرکت می تواند اتفاق بیافتد .

کاهش سرمایه اختیاری:
کاهش سرمایه اختیاری شرکت بنا بر تصویب مجمع عمومی فو العاده و در هر زمان می تواند اتفاق بیافتد . برای این کار نیز داشتن حداقل سرمایه قانونی در هنگام کاهش سرمایه الزام می باشد .

 

انواع روشهای کاهش سرمایه
کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص یا از طریق کاهش تعداد سهام شرکت می باشد و یا باید مبلغ اسمی سهام کاهش پیدا کند .

از طریق کاهش تعداد سهام شرکت
طرق کاهش سرمایه شرکت با کاهش تعداد سهام متفاوت است اما مجمع می تواند تصمیم بگیرید که مثلا هر دو سهام قبلی برابر با یک سهام جدید برابر خواهد بود . البته مشروط به اینکه مبلغ اسمی سهام تغییری نکند.

از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت
برای این منظور باید سهام قبلی با طلاع به همه سهامداران باطل شود و سهام جدید با ارزش سهمی کمتر صادر شود .
کاهش سرمایه درع شرکت های سهامی خاص با ارائه مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها اتفاق می افتد :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره
ارائه لیست کلیه سهامداران و همچنین مشخص کردن تعداد آنها پس از کاهش سرمایه
آگهی کاهش سرمایه در روزنامه رسمی کثیرالانتشار
در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن
گواهی عدم وصول دادخواست اعتراض برای کاهش سرمایه از مراجع قضایی

 

نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص آزادانه نمی باشد و برای این کار باید مجمع عمومی فوق العاده و یا در صورت تفویض اختیار هیئت مدیره اجازه دهد . برای این منظور باید کارشناسان این حوزه صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم کنند و مجوز مجمع عمومی و یا هیئت مدیره را به فردی که می خواهد سهام خود را انتقال دهد و یا وکیل حقوقی او داده و وی با حضور در اداره دارایی و پرداخت مالیات مربوط به سهامش و دریافت گواهی پرداخت مالیت به همراه سایر مدارک باید مدارک ذکر شده را به اداره ثبت شرکت ها ارسال نماید تا انتقال سهام صورت بگیرد .

بنابر این برای نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص باید مدارک زیر تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود :

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت از سهامداران جدید
مفاصا حساب مالیاتی
آخرین روزنامه رسمی
در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن

تغییر موضوع
ممکن است در زمانی مجمع عمومی تشخیص دهد که موضوع فعالیت شرکت به هر دلیل باید تغییر نماید . این دلایل می تواند به خاطر عدم توانایی شرکت در انجام موضوع شرکت و یا به دلیل منقضی شدن اعتبار موضوعی شرکت و یا ممنوع شدن فعالیت شرکت و … باشد . البته ممکن است موضوع شرکت به ملی عوض نشود و برخی از فعالیت های آن کاسته و یا برخی از فعالیت ها به موضوع قبلی اضافه شود . در این حالت باید مجمع این موضوع را تصویب نماید و همه سهامداران با ذکر میزان سهام خودشان این تصویب نامه را امضاء کنند .

سپس مدارک مورد نیاز باید برای اعمال تغییرات برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در صورتیکه موضوعی به موضوعات شرکت اضافه شود و یا موضوع جدیدی برای شرکت تعریف شود و این موضوع نیاز به مجوز داشت باید این مجوز نیز به همراه سایر مدارک ارائه شود .

تغییر موضوع شرکت به مدارک زیر نیازمند است :

آخرین روزنامه رسمی آگهی شده شرکت
صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده در دو نسخه
در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن
در صورت نیاز به مجوز ارائه مجوز مربوطه

تغییر آدرس شرکت
شرایط زمانی متفاوت و عملیات های مختلف شرکت و لزوم گسترش فعالیت و یا تهیه مکان جدید خلاص شدن از اجاره بها و یا داشتن فضای اضافی همیشه برای شرکت ها اتفاق افتاده و نمی توان ادعا کرد که شرکتی نیازمند این تغییر در طول حیات خود نمی باشد . این تغییر آدرس جامعه مشتریان و ذینفعان شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ممکن است عدم اطلاع رسانی آن موجبات سوء تفاهم برای جامعه و دولت را بوجود بیاورد لذا اطلاع رسانی در این خصوص از اهم واجبات هر شرکتی می باشد . لذا باید قبل از اینکه شرکت اقدام به نقل مکان بصورت جدی کرده باشد این تغییر مکان در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و با آگهی کردن آن و درج در وبسایت شرکت به کلیه نفرات ذی نفع اطلاع رسانی شود .

برای این منظور باید مدارک زیر تهیه و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود :

آخرین روزنامه رسمی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا صورتجلسه هیئت مدیره
در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء اصل آگهی دعوت و به همراه روزنامه و مفاد آن

انحلال شرکت
شرکت های سهامی خاص به دلایل گوناگون ممکن است به کار خود پایان داده و منحل شوند اما این انحلال یا ممکن است اجباری باشد و یا اختیاری . در هر صورت دلایل انحلال شرکت های سهامی خاص عبارتند از :

انحلال قهری
مطابق با بند 199 لایحه قانونی سال 1347 در صورتیکه شرکت سهامی خاص به هر دلیل ورشکست شود باید حکم ورشکستگی آن دریافت و امضاء شود و انحلال آن رسما توسط مدیران اعلام شود .

انحلال به تصمیم مجمع عمومی
در بند 4 لایحه قانونی سال 1347 به مجمع عمومی این اختیار داده شده تا در هر زمان و بنا بر مصلحت شرکت انحلال شرکت را تصویب نمایند . برای این تصمیم باید بیش از دو سوم مجمع به این موضوع رای دهند و چنانچه حداقل دو سوم انحلال شرکت را رای دهند بدون نیاز به توجیه و دلیل قانع کننده شرکت منحل خواهد شد .

ابته در صورتیکه شرکت بیش از نیمی از دارایی های خود را از دست بدهد نیز با دعوت هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاهده می تواند تشکیل جلسه داده و در خصوص انحلال شرکت بصورت اختیاری رای گیری نماید . اما چنانچه هیئت مدیره مجمع را دعوت به تشکیل جلسه و تصمیم گیری در این خصوص نکند و یا دعوت انجام پذیرد و مجمع عمومی تشکیل نشود هر یک از سهامداران می تواند با ارائه ادله خود انحلال شرکت را خواهان شود .

 

انحلال به حکم دادگاه
اما در مواردی هم ممکن است دادگاه برای انحلال شرکت های سهامی خاص حکم دهد که این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد :

اتمام موضوع فعالیت شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع بنا بر هر دلیلی
در صورتیکه مدت اعتبار شرکت سهامی خاص منقضی شده باشد.
هر گاه دلایل موجهی طبق لایحه قانون وجود داشته باشد که شرکت باید منحل شود . این دلایل عبارتند از :
زیان دهی شرکت به جای سود دهی و از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه شرکت و به تبع آن عدم تشکیل مجمع عمومی برای تصمیم گیری و در نهایت درخواست هر یک از سهامداران برای انحلال شرکت از دادگاه
طبق ماده 201 لایحه قانونی هر از طرف های ذی نفع در شرکت های هسامی خاص می توانند انحلال شرکت را در صورت وجود هر یک از موارد زیر خواهان شوند :
اگر شرکت ثبت شود و پس از یک سال همچنان فعالیتی انجام ندهد و یا از آخرین اقدامات و فعالیت های شرکت بیش از یک سال گذشته باشد
چنانچه مجمع عمومی بیش از 10 ماه برای رسیدگی به اسناد و موارد مالی و قانونی شرکت تشکیل جلسه ندهد .
چنانچه هر یک از سمت های هیئت مدیره و یا سمت مدیر عامل برای بیش از 6 ماه بدون تصدی باقی مانده باشد.
در این حالت های دادگاه تشکیل شده و پس از بررسی درخواست ها و در صورت موجه بودن فرصتی حداکثر 6 ماهه به سهامداران و مجمع عمومی برای مرتفع شدن این خواسته ها خواهد داد و در صورت عدم رسیدگی دادگاه نیز حکم به انحلال شرکت می دهد .

اگر سرمایه شرکت از حداقل سرمایه تعیین شده در قانون برای شرکت های سهامی خاص کمتر شود و بیش از یک سال از این مورد گذشته و شرکت برای جبران ان اقدامی نکنند. در این حالت شرکت یا باید اقدام به جبران مافات نماید و یا باید اقدام به تغییر به هر یک از انواع شرکت ها به غیر از شرکت سهامی عام بکند . در غیر اینصورت و با درخواست هر یک از سهامداران دادگاه می تواند حکم به انحلال شرکت بدهد .

نتایج انحلال شرکت
مطابق با ماده 274 قانون تجارت اولین اقدام پس از انحلال شرکت سهامی خاص تصفیه حساب و تقسیم دارایی های شرکت می باشد . تصفیه کردن شرکت یعنی اینکه کارهای جاری و قرارداد های احتمالی شرکت باید تعیین تکلیف شوند وتعهدات بر جای مانده شرکت باید بسته شوند ، مطالبات شرکت باید وصولشده و با مشتریان بصورت توافقی و یا با انجام تعهدات تصفیه حساب شود .

وضعیت حقوقی شرکت پس از انحلال و در حین تصفیه

شرکتی که منحل می شود ممکن است همچنان تعهداتی داشته باشد و مطالباتی برای آن باقی مانده باشد لذا قانون برای اینکه شرکت بتواند شرایط تصفیه حساب خود را به راحتی انجام دهد برای این شرکت ها شخصیت حقوقی را محفوظ داشته و فقط با اضافه کردن عبارت در حال تصفیه به نام شرکت سایر اشخاص را از وضعیت شرکت آگاه خواهد نمود تا قرارداد های جدید و دریافت مطالبات و … با علم به این موضوع انجام شود . همچنین باید نشانی شرکت بدون تغییر تا پایان تصفیه حساب باقی مانده و شرکت اجازه نقل و انتقال مکان شرکت را نخواهد داشت . ضمن اینکه نمی تواند قرار داد جدیدی در شرکت منعقد شود مگر در صورتیکه تعهدات قبلی شرکت باقی مانده باشد و قرارداد جدید برای مرتفع شدن تعهدات قبلی باشد .

در همین راستا دارایی های شرکت نیز تا زمان تصفیه کامل بدون تغییر و محفوظ باقی خواهد ماند تا آخرین طلبکاران و اقدامات تصفیه ای شرکت انجام شود . پس از انجام تصفیه و نهایی شدن ان دارایی های شرکت باید بین سهامداران تقسیم شود . در صورتیکه شرکت در حال تصفیه نتواند بصورت کامل تصفیه کند و یا ورشکستگی آن محرز شود باید حکم ورشکستگی آن ار دادگاه دریافت شود .

 

تقسیم دارایی شرکت
دارایی های شرکت پس از تصفیه شرکت و مطایق با ماده 223 لایحه قانونی باید بین سهامداران و مطابق با توافقات صورت گرفته در اساسنامه تقسیم شود و در صورتیکه بیش از سهام ، سهامداران سرمایه و دارایی در شرکت وجود داشته باشد باید طبق اساسنامه و یا در صورت عدم اشاره در اساسنامه طبق سهام افراد بین آنها تقسیم شود .

البته تقسیم دارایی های شرکت پس از تصفیه مشروط به این است که شرکت سه بار و هر بار به فاصله یک ماه از یکدیگر در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار شرایط شرکت در حال تصفیه را آگهی کرده باشد و از اولین آکهی حداقل 6 ماه گذشته باشد .

 

 

برای انجام مراحل انحلال شرکت باید مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود :

آخرین روزنامه رسمی
اگر مدیر تصفیه از سهامداران نباشد یک برگ از کپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت در صورت مرد بودن
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که باید توسط تمامی اعضاء هیئت مدیره نیز امضاء شده باشد. ضمن اینکه باید ظرف حداکثر 5 روز تهیه و ارائه شود .
تهیه لیستی از سهامداران و دریافت امضاء آنها

تاسیس شعبه شرکت
شرکت های سهامی خاص می توانند بنا بر توسعه فعالیت فعلی خود و یا به دست اوردن جامعه مشتریان جدید در داخل و یا خارج از کشور اقدام به تاسیس شعبه و یا نمایندگی مجاز بنمایند . برای این منظور باید مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری نموده و موارد تعیین شده به همراه تعداد شعبه مورد نیاز نیز در صورتجلسه تعیین و با دریفات امضاء کلیه سهامداران مدارک لازم برای اداره ثبت شرکت ها برای تاسیس شعبه ارسال شود .یکی از صورتجلسات تایید ایجاد شعبه باید توسط اداره ثبت شرکت ها به مرجع ثبت شرکت ها در شهرستان و یا استان محل احداث نمایندگی ارسال شود .

برای این منظور باید مدارک زیر تهیه و تسلیم شود :

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا صورتجلسه هیئت مدیره.
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
اساسنامه شرکت
شرکتنامه شعبه
اظهارنامه ثبت شعبه
فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه و پایان خدمت مدیر شعبه

انتخاب اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسین
پس از اینکه مجمع عمومی موسسین تشکیل جلسه داد و مدیران و بازرسین اولیه را معرفی کرد هر یک از این بازرسین و مدیران تنها دو سال می توانند در سمت خود انجام وظیفه نمایند وادامه این فعالیت منوط به تایید مجمع عمومی خواهد بود . مدیت مدیریت و بازرسی در شرکت های سهامی خاص دو سال است . البته در صورتیکه مجامع عمومی تشخیص دهند که باید هر کدام از مدیران و یا بازرسین را قبل از اتمام دوره و بنا بر هر دلیلی از سمت خود برکنار شوند می توانند تشکیل جلسه داده و فرد را از سمت خود برکنار و فرد دیگری را به جاری او معرفی نمایند . ضمن اینکه مدیران منتخبا باید از بین خود سهامداران باشند .

بنابر این در هر بار تصمیم گیری برای ابقا و یا جانشین کردن افراد مدیر و بازرس باید تغییرات صورت گرفته به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود. برای این منظور مدارک زیر باید تهیه و به اداره مذکرو تسلیم شود :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و یا عادی فوق العاده
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء

انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء مجاز
یکی از اقدامات مجمع عمومی موسسین در ابتدای تاسیس شرکت معرفی نفرات و مدیرانی است که امضاء انها در شرکت مجاز شناخته شده و حق امضاء دارند . البته ردیف این امضاء ها نیز باید تعریف شده و مشخص شود که هر فرد در چه مواردی می تواند موضوعات را تایید و امضاء ان معتبر باشد. ولی در هر زمان و بنا بر هر دلیل ممکن است این نفرات نیاز باشد تغییر نمایند. مثلا تغییر سمت و یا خروج فرد از شرکت و یا عدم اعتماد قبلی و … می تواند باعث این تصمیم گیری شود. لذا باید مجمع عمومی تشکیل جلسه دهد و نفرات جایگزین را تعیین و نفراتی که امضاء انها از اعتبارات قبلی ساقط است را نیز مشخص نمایند . به این منظور باید صورتجلسه ای با حضور همه اعضاء تشکیل و تغییرات جدید مشخص و پس از تایید به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود /.

مدارکی که باید برای این تغییرات به اداره ثبت شرکت ها ارسال شوند عبارتند از :

صورتجلسه مجمع عمومی ویا هیئت مدیره
در صورتیکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد در مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده باید تصویب شده باشد.
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 تير 1397 | نظرات ()